Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2014

milkazoreo

A kiedy przyjdzie...

Tadeusz Boy-Żeleński
   A kiedy przyjdzie godzina rozstania, 
   Popatrzmy sobie w oczy długo, długo 
   I bez jednego słowa pożegnania 
   Idźmy - ja w jedną stronę, a ty w drugą.

   Bo taka nam już pisana jest dola, 
   Że nigdy dla nas jutro się nie ziści, 
   Wiecznie nam w poprzek stanie tajna Wola, 
   Co tkliwość mieni w podmuch nienawiści.

   Najmilsza moja! Leć, kędy cię niesie 
   Twych piórek zwiewność i krwi młodej tętno; 
   Leć, kędy życia pieśń wzdyma i gnie się 
   w rytmów tanecznych melodię namiętną;

   Leć, kędy Rozkosz wyciąga ramiona 
   Po smutne serce człowieka tułacze, 
   Co w jej śmiertelnym spazmie drży i kona, 
   I wyje z bólu, i ze szczęścia płacze...

   Leć... ale pomnij: w pogody uśmiechu, 
   W marzeń haszyszu i smutków żałobie, 
   I w cnot dystynkcji, i w plugastwie grzechu 
   To wiedz, najmilsza: ja jestem przy tobie.

   Oczyma na cię patrzę skupionemi, 
   Jak na misterium ważne, groźne prawie, 
   I co bądź czynisz biedna Córo Ziemi, 
   Ja, brat twój starszy, ja ci błogosławię...

   Gdy będziesz cierpieć, ja ciebie pocieszę, 
   A gdy się zbrukasz, wówczas wiedz, ty droga: 
   Ja cię wysłucham i ja cię rozgrzeszę, 
   Bo taką władzę mam daną od Boga.

   W twe dłonie wtulę twarz od tęsknot bladą, 
   O twe kolana głowę oprę biedną, 
   A ty mi daj bajaj, o Szeherezado, 
   Twych cudnych nocy, ach, tysiąc i jedną...

   A kiedy przyjdzie godzina spotkania, 
   Może w nas pamięć dawnych chwil poruszy 
   I bez jednego słowa powitania 
   Popatrzym sobie aż w samo dno duszy...

Reposted fromveta veta

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl